ลงชื่อเข้าใช้งาน

ระบบงานกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หากท่านเคยมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่ และเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
  1. ตรวจสอบว่ากรอก "บัญชีผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ถูกต้องหรือไม่
  2. กดปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่
  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ