รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
ฝึกอบรม / สัมมนา
30/01/2561 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 31/01/2561 เวลา 16:30 น.
03/01/2561 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 30/01/2561 เวลา 16:00 น.
60 ราย
1,000.00 บาท
ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น 2 วัน 1,000 บาท ท่านจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มพูนความสามารถในการใช้ศิลปการเจรจา ได้ในทกสถานการณ์ของการเจรจา ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.45 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) สอบถามได้ที่เบอร์โทร. 0-507 8146,8141,8158,8152
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
สายพิณ จวนรุ่ง
0-25078146
เอกสารประกอบกิจกรรม
-