รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
ฝึกอบรม
05/03/2561 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 09/03/2561 เวลา 16:45 น.
03/01/2561 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 02/03/2561 เวลา 17:30 น.
105 ราย
3,500.00 บาท
ณ ห้องประชุม4 (Auditoruim) ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
เชิญสมัครผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ที่จะก้าวไปสู่การส่งออก สมัครเรียนรู้พื้นฐานของการส่งออก หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 131 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 (Auditoruim) อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) เพียงท่านละ 3,500 บาท รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน (มีวุฒิบัตร) สำหรับผู้ที่เรียนครบ 80 %
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
คุณสายพิณ จวนรุ่ง
025078146,8141,8152
เอกสารประกอบกิจกรรม