รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
13/11/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 16/11/2560 เวลา 00:00 น.
20/03/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31/05/2560 เวลา 00:00 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 144 ตารางเมตร คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 90,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม Messe Dusseldolf, Hall 5
ประเทศ GERMANY (GERMANY)
1. MEDICAL INSTRUMENTS AND EQUIPMENT
MEDICA เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก จัดขึ้นปีละครั้ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกระหว่างงาน MEDICA 2017 จัดระหว่าง 13–16 พฤศจิกายน 2560
MEDICA is the world’s largest event for the medical sector. For more than 45 years it has been firmly established on every expert’s calendar. MEDICA 2017 will take place 13–16 November 2017 in Dusseldorf, Germany.
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02 507 8310
เอกสารประกอบกิจกรรม