รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
06/09/2560 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 10/09/2560 เวลา 21:00 น.
07/02/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31/08/2560 เวลา 23:59 น.
วันที่ Trade Day 06/09/2560 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 08/09/2560 เวลา 18:00 น.
วันที่ Public Day 09/09/2560 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ 10/09/2560 เวลา 17:30 น.
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 800 คูหา
สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
1. Costume & Fashion Jewelry
2. Diamonds
3. Display & Packaging
4. Equipment & Tools
5. Fine Jewelry
6. Gemstones
7. Gold Jewelry
8. Jewelry Parts
9. Machinery
10. Pearls
11. Silver Jewelry
12. Synthetic stones
13. Others
14. Precious metals
15. International Pavilion
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
นายวัชริศ หาญสุทธิวงศ์
02 507 8392, 8393, 8368, 8313, 8370, 8334, 8404
เอกสารประกอบกิจกรรม