รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
27/02/2560 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 27/02/2560 เวลา 16:15 น.
18/01/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 22/02/2560 เวลา 09:30 น.
150 ราย
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (อาคารโรงแรม ชั้น ๒) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
ฟรี ด่วน เชิญ สมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง " Eurasian day รุกตลาดรัสเซีย คาซัคสถาน รู้ลึกกลยุทธ์ทำการค้าอย่างเทพ" วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (อาคารโรงแรม ชั้น ๒) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ธนวัต,สายพิณ,อัญญมณี,พรรณทิพย์,รชต
0-2507- 8109,8146,8131,8466,8120
เอกสารประกอบกิจกรรม