รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
27/02/2560 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 27/02/2560 เวลา 16:30 น.
13/01/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 22/02/2560 เวลา 15:00 น.
120 ราย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
ฟรี เชิญสมัครด่วน สัมมนา หัวข้อ "ตั้งราคาอย่างไรให้โดนใจ" ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นีสิ่งที่นำมาด้วย
1. โปรดนำสินค้าพร้อมโปรชัวร์ มาแสดงในชั้นเรียน
2. งบการเงินปี 2558


ในวัันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30.-16.30 น. ณห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
คุณธนวัต,คุณสายพิณ,คุณอัญญมณี,คุณพรรณทิพย์,คุณรชต
02 507 8109,8146 ,8109 ,8131 ,8466 ,8120
เอกสารประกอบกิจกรรม