รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
14/12/2559 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 14/12/2559 เวลา 17:00 น.
31/10/2559 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 13/12/2559 เวลา 15:00 น.
120 ราย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน เท่านั้น
โครงสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย”
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ธนวัต,อัญญมณี, สายพิณ
0-2507 8109,8131,8146
เอกสารประกอบกิจกรรม