รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
09/11/2559 เวลา 13:30 น. ถึงวันที่ 09/11/2559 เวลา 17:00 น.
10/10/2559 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 08/11/2559 เวลา 16:00 น.
120 ราย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน เท่านั้น โครงการเสวนา
หัวข้อ “คุยกับกูรู.......รู้ลึกอินเดีย”
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SME ไทย ที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและต้องการขยายตลาดไปสู่ประเทศอินเดีย
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ธนวัต,อัญญมณี, สายพิณ
0-2507 8109,8131,8146
เอกสารประกอบกิจกรรม