รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
28/09/2559 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 28/09/2559 เวลา 16:30 น.
05/09/2559 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 23/09/2559 เวลา 16:30 น.
200 ราย
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชิญสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โครงการสัมมนา/เสวนา
หัวข้อ “Green Logistics : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
คุณอัญญมณี,คุณสายพิณ,คุณธนวัต
0-25120093 ต่อ 686,698,360
เอกสารประกอบกิจกรรม