ปี :
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเทศ ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ติดต่อ โทรศัพท์ สถานะ
 Thailand Trade Exhibition 2014, Chandigarh  INDIA  17 - 21 Sep 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Trade Exhibition 2014, Chennai  INDIA  28 - 31 Aug 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax.02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Trade Exhibition 2014, Manila  PHILIPPINES  20 - 23 Mar 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Trade Exhibition 2014, Mumbai  INDIA  14 - 16 Aug 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Trade Exhibition 2014, New Delhi  INDIA  03 - 07 Sep 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Hanoi  VIETNAM  14 - 17 Aug 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Ho Chi Minh  VIETNAM  08 - 12 Jul 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Jakarta  INDONESIA  11 - 14 Sep 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Jakarta  INDONESIA  08 - 11 May 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Kuala Lumpur  MALAYSIA  12 - 14 Sep 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Phnom Penh  CAMBODIA  06 - 09 Feb 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax.02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Singapore(ViVo)  SINGAPORE  18 - 22 Jun 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Surabaya  INDONESIA  29 May - 01 Jun 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Vientiane  LAOS  30 Jul - 03 Aug 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Yangon  MYANMAR  02 - 06 May 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax.02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 เงื่อนไขเเละหลักเกณฑ์การเข้าร่วมงาน Thailand Week 2014  THAILAND  01 Nov 2013 - 31 Oct 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225 ,8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร