ปี :
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเทศ ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ติดต่อ โทรศัพท์ สถานะ
 Thailand Week 2016, Mandalay  MYANMAR  29 Oct - 01 Nov 2015  -  -  ปิดรับสมัคร