ปี :
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเทศ ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ติดต่อ โทรศัพท์ สถานะ
 Thailand Trade Exhibition 2014, Manila  PHILIPPINES  20 - 23 Mar 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Jakarta  INDONESIA  08 - 11 May 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Phnom Penh  CAMBODIA  06 - 09 Feb 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax.02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Singapore  SINGAPORE  18 - 22 Jun 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 06/05/2014
 Thailand Week 2014, Surabaya  INDONESIA  29 May - 01 Jun 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 Thailand Week 2014, Vientiane  LAOS  02 - 06 Jul 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax. 02-547-4206  รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 15/05/2014
 Thailand Week 2014, Yangon  MYANMAR  02 - 06 May 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225, 8212 Fax.02-547-4206  ปิดรับสมัคร
 เงื่อนไขเเละหลักเกณฑ์การเข้าร่วมงาน Thailand Week 2014  THAILAND  01 Nov 2013 - 31 Oct 2014  นายดลภัทร บุญยืน / นายปกครอง ปุณฑริก  02-507-8223-8225 ,8212 Fax. 02-547-4206  ปิดรับสมัคร