ปี :
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเทศ ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ติดต่อ โทรศัพท์ สถานะ
 Thailand Week 2016, Mandalay  MYANMAR  29 Oct - 01 Nov 2015   คุณปิยนันท์ / คุณณุภัทร / คุณชนิสรา   02-5078225 / 8212 / 8224  รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 07/08/2015