ปี :
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเทศ ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ติดต่อ โทรศัพท์ สถานะ
 แผนการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Week 2015 และ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  THAILAND  24 Oct 2014 - 30 Sep 2015  คุณยานี ศรีมีชัย , คุณปิยนันท์ วนะภูติ  02-507-8222 ,8224-8225,8212 ,8215 Fax. 02-547-420  ปิดรับสมัคร